Info Expert Grup
100% servicii de :

  • Contabilitate

  • Asistență financiară

  • Consultanță fiscală

  • Salarizare

  • Expertiză contabilă

Ce Servicii oferim

Asistență pentru începerea unei afaceri

Asistență și consultanță privind realizarea unei investiții în România; Întocmirea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate; Obținerea documentelor pentru înființarea unei firme (acte constitutive, certificate fiscale, autorizații de functionare); Realizarea procedurilor de înregistrare fiscală; Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; Organizarea și ținerea evidenței contabile

Salarizare

State de plată, salarii; Întocmirea și înregistrarea declarațiilor pentru asigurari sociale (șomaj, CAS); Întocmirea și înregistrarea contractelor de munca și întermedierea operațiunilor la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM); Întocmirea fișelor fiscale pentru angajați, la sfârșit de an; Obținerea permiselor de muncă pentru străini

Contabilitate

Contabilitate financiară; Contabilitate de gestiune; Contabilitatea imobilizarilor; Întocmirea bilanțului contabil, a declarațiilor privind taxele si impozitele; Întocmirea situațiilor financiare adecvate la specificul activității, în conformitate cu normele legale, inclusiv standardelor internaționale; Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; Alte servicii și lucrări financiar–contabile solicitate.

Consultanță fiscală

Analiza fluxurilor financiare și a situației cash-flow; Analiza situației datoriilor și creanțelor; Consultanța și asistența pentru emiterea, recepția, arhivarea documentelor și organizarea contabilității primare; Acordarea de asistență și consultanță privind inventarierea patrimoniului; Acordarea de asistență și consultanță pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a compartimentului de audit intern (circuitului și controlul documentelor și a politicilor financiar-contabile).

Despre noi

S.C. INFO EXPERT GRUP S.R.L. SIBIU este o societate de contabilitate, expertiză contabilă şi servicii de consultanţă financiar-contabilă, înfiinţată în 2000 care își promovează activitatea printr-o echipă de specialiști economişti, experţi contabili, juriști, inspectori de resurse umane şi specialişti IT. Societatea este înregistrată în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, având autorizaţia seria A–nr. 001794 din 2003 a C.E.C.C.A.R. Vasta experienţă în domeniu, dobandită în cadrul unor companii naţionale şi multinaţionale pe o perioadă de peste 16 ani, cunostințele și specializările asimilate prin participarea la numeroase traininguri și specializări, coroborate cu integrarea în cadrul firmei a unui colectiv tânăr, activ, dinamic, ne dau posibilitatea să oferim clienților noștrii cele mai bune soluții în domeniul financiar-contabil, al politicii manageriale, al resurselor umane şi IT.

100

Profesionalism

100

Calitatea servicilor

100

Încredere

100

implicare

Contact

SC Info Expert Grup SRL
Str. Patriotilor nr. 8
550130 - Sibiu, România
Tel: +4(0)269-231504
Fax: +4(0)269-219439
Email: office@infoexpertgrup.ro